Prodejna:

Ardor-dřevěné podlahy s.r.o.

Řepčínská 12
779 00 Olomouc
Tel.:  603 504 523

Provozní doba
Po: 7:15  - 17:00
Út-Čt:  7:15  - 15:30
Pá: 7:15  - 14:00


Email:
ardor@ardor.cz

 

 

 

 

    

 

 

            

Možnost platby kartou.

Sídlo:

ARDOR-dřevěné podlahy s.r.o.
Řepčínská 12
779 00 Olomouc

IČ 04598521
DIČ CZ04598521

Výpis z OR

Postup broušení parket

Příprava

postup renovaceNež začnete s vlastní renovací je třeba Vaši podlahu, bez ohledu na to  jakou alternativu povrchové úpravy zvolíte, připravit. Celá plocha musí být ve výsledku přebroušena a zbavena starého laku popř. oleje, aby byla hladká a rovná. Než však začnete brousit, doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli naše instrukce. Poskytnou vám dobré rady k práci a ukážou vám různé způsoby povrchové úpravy, které jsou k dispozici.

Broušení parket

1. Nejprve připevněte k brusce prachový pytel.

Pevně utáhněte clip, aby neunikal prach a nakonec připevněte pás na hrubé broušení zrnitost P24.
Chystáte-li se brousit nově položené parkety, můžete začít s brusným papírem o zrnitosti 40 (36)
Staré borovicové a smrkové podlahy jsou obvykle poněkud nerovné a vyžadují počáteční obroušení hrubším papírem. Zvolte papír o zrnitosti 24.

2. Při broušení veďte brusku tak aby jste brousili   šikmo ke stěnám místnosti.  Podlahová prkna je nejlépe brousit nejprve šikmo k vláknům hrubším papírem, a úplně nakonec po vláknu jemnějším papírem.

Nejste-li si jisti, zda používáte správný postup, bruste nejprve jemnějším papírem. S tím se pracuje nejsnadněji a škody, které byste mohli způsobit chybováním při prvních pokusech, nebudou velké. Brzy přijdete na to, jak se stroj ovládá a jak funguje. Pak je čas začít s opravdovým broušením.

Prvním hrubým broušením se má odstranit většina staré povrchové úpravy , zašlost a případné škrábance. Další broušení se provádí proto, aby podlaha získala perfektně hladký povrch a odstranili jste stopy po předchozím broušení.

sipkaZde najdete video návod.   Rychlost pohybu brusky u prvního broušení upravte podle míry poškození podlahy. Pozor: upevnění  pásů se může lišit podle typu brusky.

A nezapomeňte vystěhovat před broušením nábytek. ...PAT A MAT a PARKETY

Broušení okrajů

postup renovace1Obvodové lišty musíte před broušením odstranit..

Válcová bruska nedosáhne zcela ke stěně. Zde použijete brusku na okraje. Nedoporučujeme brousit okraje ručně, parkety jsou z tvrdého dřeva a jde to velmi obtížně. Vložte brusný papír se stejnou zrnitostí do okrajové brusky, jaký jste použili u válcové brusky. 

 

Než začnete pracovat s brusným materiálem o zrnitosti 80, vyprázdněte prachový pytel z válcové brusky i z brusky na okraje. Brusný prach, který se postupně nashromáždí v pytlích, může přijít vhod, pokud budete později potřebovat vyplnit spáry na podlaze. Více o tom později.

Teď můžete pokračovat v broušení podlahy.
Než budete pokračovat, pečlivě vysajte podlahu, aby byla zcela čistá.

Tmelení spár

postup renovace2Menší spáry mezi parketami a prkny lze vyplnit pomocí spárovacího tmelu, který vytvoříte smícháním vzniklého čistého, jemného prachu z předposledního broušení a pryskyřice, u nás v půjčovně si můžete pryskyřici zakoupit při půjčení brusek-zaplatíte jen tolik kolik spotřebujete z kanystru, zbytek můžete vrátit zpět

Tmelení se provádí tak, že přímo na parketách nebo v jiné nádobě smícháte pryskyřici s brusných prachem v poměru cca 1:1 ( první tmelení se provádí řidší směsí) a širokou špachtlí, kterou vám k tmelu zdarma zapůjčíme, celou podlahu touto směsí zatmelíte tak aby co nejvíce skončilo ve spárách. Samozřejmě že můžete podlahu zatmelit pomocí  normální špachtle i lokálně. Nechte zaschnout. To by mělo trvat asi 30 minut. Jsou-li na podlaze velké spáry, budete je muset znovu přetmelit, to se provádí hustějším tmelem. Poslední dotmelení můžete provést jen na místech, kde je to potřeba. Tmelení spár se provádí po broušení pásovou a okrajovou bruskou o zrnitosti 60.

Konečné broušení.

Po vytmelení a vyschnutí spár proveďte jemné broušení válcovou bruskou a brusným papírem o zrnitosti 80 nebo 100 .Okraje bruste také. Broušení podlahy je téměř hotovo. Konečné broušení se provádí kotoučovou nebo tříkotoučovou bruskou. Použijte kotoučovou nebo tříkotoučovou  brusku a brusný kotouče o zrnitosti 80 nebo 100. I když použijete stejnou zrnitost jako jste skončili s válcovou bruskou, bude povrch daleko hladší a kvalitnější, je to z důvodu jiného pohybu smirku při broušení.

 

Broušení nově položených palubek

postup renovace3Na nové palubky Vám zapůjčíme výkonnou tříkotoučovou brusku - TRIO. Zvládne celé broušení ve dvou krocích, zrnitostí  60  a 100 pokud chcete povrch lak, popřípadě zrnitostí 80 a 120 pokud budete povrch podlahy ošetřovat tvrdým voskovým olejem

Na okraje a místa, kde se nedostanete použijte okrajovou brusku. Broušení je náročná práce s našimi bruskami ji však zvládnete, pokud si nebudete při broušení s našimi bruskami vědět rady, můžete využít „technika na telefonu"   i o víkendu !! od 8 do 18 hodiny a ten Vám poradí. Tel.: 604 851 388.

sipkaZde najdete video návod.

Povrchová úprava

Lak

postup renovace4Pokud jste Vaši parketovou nebo prkennou podlahu pečlivě a podle pokynů vybrousili, vyčistěte celou plochu důkladně vysavačem. Dbejte přitom na to, aby podrážky vašich bot byly čisté a nedošlo ke znečištění či poškrábání vyčištěné vybroušené plochy.

Je-li povrch podlahy bez prachu, můžete začít s lakováním. Dle předpokládaného provozního zatížení zvolte některý z laků řady Bona nebo Junckers na vodní bázi.

Tyto laky chrání životní prostředí, neboť neobsahují škodlivé látky, nejsou hořlavé a jsou bez nepříjemného zápachu. Lak nanášejte pomocí válečku v množství 100-120 g/m2 v jedné vrstvě. To znamená, že z 1 l laku ošetříte plochu 8-10 m2 v jedné vrstvě nátěru. Doporučujeme zjistit si výměru podlahy měřením ne odhadem pro správný výpočet potřebného množství laku nebo olejem, a to ještě než si k nám přijedete brusky půjčit.

S lakováním začínejte na straně dopadu světla do místnosti a pracujte směrem od světla pryč. Tak můžete lakovanou plochu stále kontrolovat a případná chybná místa okamžitě opravit.

Aplikujte 1 vrstvu laku základního a 2-3 vrstvy laku vrchního, nebo 3-4 vrstvy horního bez aplikace základního laku. Parketový lak nanášejte v pruzích cca 1,5 m po celé šířce místnosti. Směr postupu lakování zvolte podle vstupu světla do místnosti.  Po ukončení musí  plocha, nejméně cca 2-3 hodiny schnout. Po zaschnutí základního laku můžete na plochu opět vstoupit a jemným mezibroušením odstranit postavená dřevěná vlákna. Základní lak musí být zcela zaschlý . Pro tuto práci používejte, pokud jej máte k dispozici, talířový brousicí stroj se systémem jemného broušení Bona sand scrad. Nemáte-li takový stroj k dispozici, proveďte přebroušení ručně. Povrchová plocha musí být před druhou vrstvou laku opět stejnoměrně hladká.

Než začnete nanášet první  vrstvu vrchního laku, důkladně vysajte prach vzniklý přebroušením a dbejte na to, aby nedošlo k usazení zvířeného prachu na nově nalakované ploše. Při nanášení první  vrchní vrstvy postupujte naprosto stejně jako u vrstvy základní. Konečné lakování se opět provádí až je povrch předchozí vrstvy zcela zaschlý. Samozřejmě že doba, kdy můžete lakovat jednotlivé vrstvy může být i víc než 2-3 hodiny například až druhý den nebo i později. Doporučujeme však, aby nikdo mezitím zbytečně na podlahu nevstupoval. 

 

Zvláště odolného povrchu podlahy dosáhnete aplikací ještě jedné vrstvy vrchního laku. Toto proveďte až po důkladném vyschnutí druhé vrchní vrstvy. Během všech lakovacích prací zamezte dopadu přímého slunečního záření na upravovanou plochu, protože by to za určitých okolností mohlo vést u laku k tvorbě bublin. Dobré bezprůvanové větrání prostoru zkracuje dobu vytvrzování laku. Vstupujte na čerstvě nalakovanou plochu teprve 1 den po posledním nátěru. Nepokládejte na podlahu během této doby koberce nebo běhouny. Po cca 1-2 týdnech  dosáhne lakový film své konečné tvrdosti a jeho plných užitných vlastností.

Tvrdý voskový olej

postup renovace5Začněte nanášením oleje malým štětcem na okraji podél stěn cca do třetiny obvodu  místnosti na vzdáleném místě od dveří.. Dbejte, abyste stěny olejem neušpinili. Naneste širokou špachtlí  tenkou vrstvu oleje (můžete použít i široký štětec, potom však olej důkladně roztírejte) rovnoměrně v pásu cca 1,5 m širokém na místě nejvíce vzdáleném ode dveří, nechte chvíli vsáknout do podlahy ( asi 5minut), poté zapravte pomocí kotoučové brusky a bílého  PADU tak, aby na povrchu nezůstaly lesklá místa, na dosušení použijte podložený PAD bavlněným hadrem. Pokud zapravujete olej ručně, nanášejte užší pruhy a olej pouze rozleštěte dosucha bavlněným hadrem. Postupujte v jednotlivých pásech až ke dveřím, spolu s nanášením okrajů. Napojování jednotlivých pruhů není u oleje viditelné. Po zaschnutí první vrstvy nejlépe na druhý den, je nutné provést druhou vrstvu . Druhá vrstva se většinou provádí za pomocí válečku v co nejtenší vrstvě. Je možné provést obě dvě vrstvy válečkem, spotřeba tvrdého voskového oleje bude pak vyšší. Orientační spotřeba na 2 vrstvy špachtle+váleček 1 litr / 15-20m2. Spotřeba na 2 vrstvy válečkováním  1litr/10-15m2.

POZOR DŮLEŽITÉ!
Namočte hadry nasáklé olejem a ostatní hořlavý materiál, který přišel do styku s olejem do vody. Pak je vložte do uzavřeného plechového obalu, aby nedošlo k samovznícení!!!  Nebo  hadry rozložte na stinném místě, aby vyschly. Nenechávejte také hadry na slunci nebo volně ležet zmačkané. Hrozí samovznícení!!!

Kdy lze stavět nábytek?

Nábytek můžete začít stavět asi týden po olejování. Nepokládejte na podlahu první týden po nalakování koberce.

Lak nebo olej?

Povrch vybroušené podlahy je potřeba kvalitně ošetřit tak, aby vynikla krása dřeva. Povrchová úprava má zajistit následně snadnou údržbu.

lno01Pokud použijete lak, pak volte kvalitní a ekologické výrobky firmy Junckers nebo Bona, které zachovají přirozený vzhled Vaší dřevěné podlahy, snadno se nanáší a zaručí Vám pohodlnou údržbu.

 

 

lno02V případě, že chcete, aby Vaše podlaha měla báječný vzhled přirozeného matového povrchu, pak zvolte povrchovou úpravu v kombinaci oleje a vosku. Pro to se nejlépe hodí výrobky firmy  Bona.

 

 

sipkaPokračovat na návod na údržbu parket a dřevěných podlah.

sipka

Video návod na broušení.